Advies voor verbetering

Psygids kan door haar ervaring en nauwe contacten met collega-professionals een gedegen advies geven aan personen en organisaties als het gaat om mentale processen.

Ondervindt u mentale barrières die uw persoonlijke of professionele ontwikkeling belemmeren? Heeft u binnen uw organisatie problemen met betrekking tot communicatie, sfeer of samenwerking? Psygids helpt of bemiddelt bij de juiste behandeling, training of coaching.

Netwerk
Psygids heeft veel contacten binnen een groot netwerk van uiteenlopende organisaties op het gebied van coaching, bemiddeling en mediatie, bedrijfsanalyse en trainingen, consultancy en dergelijke. Hierdoor krijgt u bij of via Psygids altijd en snel het juiste antwoord op uw vraag.