Beter door meer kennis

Psygids organiseert en faciliteert diverse cursussen, symposia en andere vormen van na- en bijscholing voor professionals over
- Psychiatrische kennis (bijvoorbeeld voor huisartsen)
- Organisatorische aspecten van de geestelijke gezondheidszorg
- Communicatieve aspecten van hulpverlening
- Kennis over de werking van het brein, o.a. ten einde persoonlijke hindernissen te kunnen overwinnen (bijvoorbeeld door trainingen of hoe mental coaching werkt).

Soms participeert Psygids in cursusaanbod van andere organisaties. Voorbeelden hiervan zijn ‘Neurobiologie van Depressie’, ‘Lilly college 2007’ en cursussen van Benecke (Psychiatrie Anno 2009). Deze cursussen betreffen kennisoverdracht aangaande psychiatrische ziektebeelden en hun behandeling.

Psygids verzorgt sprekers en/of accreditering van symposia, eventueel in samenwerking met sponsors, waarbij de regels (o.a. CGR) strikt gewaarborgd zijn.

Ten behoeve van niet professionele hulpverleners kan ook nascholing georganiseerd worden aangaande onderwerpen zoals
- Hoe het brein werkt
- Sociale beïnvloeding en het brein
- Het individuele brein in en van grote organisaties
- Suggestie, taal en barrières in het brein

Voor vragen en inlichtingen kunt u contact opnemen via info@psygids.nl