Voordrachten

Door op de onderstreepte titels te klikken download u het gerelateerde PDF-bestand.

Over COGMED werkgeheugentraining & ADHD (o.a.), Een introductieavond over COGMED: een nieuwe effectieve behandeling voor herstel werkgeheugen, Effectief o.a. bij problemen in werkgeheugen bij ADHD of na CVA; dinsdag 19 juni 2012

De neuropsychiatrie van Niet Aangeboren Hersenletsel, voordracht bij het Vijfde (Verenso) symposium over CVA voor in de strokeservice samenwerkende revalidatieartsen en specialisten ouderengeneeskunde VAN TRIAGE NAAR DE INHOUD, Huizen, Woensdag 13 juni 2012

Neuropsychiatrie/NAH: een HOOFDstuk apart, bijdrage aan refereeravond revalidatiecentrum ‘De Hoogstraat’, 30 januari 2012, Utrecht

Crisis What Crisis, brein en verandermogelijkheden. Lezing voor ‘De Maatschappij’, afdeling Waterweg Noord, 14 december 2012, Delta Hotel, Vlaardingen

Workshop ‘Hoe vertel ik het mijn patiënt‘ tijdens het Congres Nederlandse Cardiologische Centra | Amsterdam, 25 november 2011

Workshop ‘COGMED en Niet Aangeboren Hersenletsel‘ tijdens het Hersenletselcongres 2011 | Ede, 14 november 2011

Nascholing ‘Hart en Ziel’ voor huisartsen| meerdere locaties en data najaar 2011

Cursus ‘Niet Aangeboren Hersenletsel: behandeling‘ voor huisartsen (Psygids i.s.m. BAVO Europoort) | Rotterdam 12 oktober 2011

Cursus ‘Niet Aangeboren Hersenletsel: diagnostiek‘ voor huisartsen (Psygids i.s.m. BAVO Europoort) | Rotterdam 14 september 2011

Presentatie ‘New treatment opportunities for patients suffering from the aftermath of traumatic brain injury’ (J. Mertens, P. Frima, M. Pijpers) tijdens Annual Meeting European Association of Consultation and Liaison Psychiatry and Psychosomatics |  Budapest, 2 juli 2011

‘On the neurobiology of hypnosis’, voordracht tijdens lustrumcongres Nederlandse Vereniging voor Hypnose, 16 april 2011

Cursus ‘Beïnvloeding, Science and Practice’ (i.s.m. dr. M. Bos, psycholoog) tijdens het Voorjaarscongres Nederlandse Vereniging voor psychiatrie | Amsterdam, 1 april 2011

Nascholing voor huisartsen ‘Depressie, nieuwe ontwikkelingen’ | meerdere data en locaties, 2010.

Presentatie ‘Acute psychiatrie aan boord’ voor nascholingscyclus Nederlands Medisch Nautisch Genootschap | Den Haag,  2 juni 2010

Referaat ‘Neurobiologie van hypnose’ voor psychiaters BAVO-Europoort | Rotterdam 25 mei 2010

Presentatie ‘Neurobiologie van Hypnose‘ tijdens symposium Universiteit Tilburg, faculteit geesteswetenschappen | Tilburg,  20 mei 2010

Nascholing ‘Neuropsychiatrie 2009′ voor huisartsen georganiseerd door Benecke |  meerdere data en locaties, 2009

Presentatie ‘Neurobiologie van Depressie’ voor psychiaters / huisartsen | diverse data en locaties, 2009

Presentatie ‘On neurofenomenological underpinnings of depression and hypnosis’ tijdens 18e International Congress of the International Society of Hypnosis  |  Rome, 22-26 September 2009

Presentatie ‘Brein en bewustzijn’ in kader van de 2e Noordland-Transhumance bijeenkomst ‘Onzekerheid in de therapeutische relatie‘  |  Frankrijk, 10-15 mei 2009

Workshop ‘Psychologie en neurobiologie van sociale beïnvloeding’ samen met psycholoog Maarten Bos (Haarlem, 12 maart 2009) en vervolgens op het Voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie  |  Groningen, 3 april 2009

Voordracht ‘The heartsinck patient’ (geaccrediteerd) voor huisartsen  |  diverse lokaties, waaronder Heerhugowaard, 4 december 2008 en Maarssen, 22 september 2008

Voordracht ‘Neurobiology of depression’(geaccrediteerd) voor psychiaters e.a.  |  GGZ Geestgronden lokatie Haarlem, 23 september 2008 en Symfora Groep Amersfoort, 23 maart 2009

Voordracht ‘Gevoelige stofjes’ over neurobiologie van angst en depressie (geaccrediteerd) voor huisartsen  |  Vlieland 15 september 2008, Venlo 25 september 2008, Amsterdam 4 maart 2008

Voordracht ‘Depressie, recente inzichten‘  |  FTO Amsterdam, 29 oktober 2007

Lezing ‘Nieuwe inzichten en richtlijnen alcoholverslaving’ in het kader van de 1e ‘Kennemer Psychokino’, studiedag voor psychiaters en huisartsen (in opleiding) georganiseerd door de afdeling psychiatrie van het Rode Kruis Ziekenhuis  |  Beverwijk, 1 september 2007

Cursus ‘Psychiatrie 2007’ (geaccrediteerd) voor huisartsen over de differentiaal diagnose van depressie, slaapstoornissen, georganiseerd door Benecke  |  meerdere locaties en data, voor- en najaar 2007

Voordracht ‘The heartsinck patient’ over onbegrepen lichamelijke klachten (geaccrediteerd) binnen ‘Lilly College 2007’, nascholing voor huisartsen  |  diverse locaties, voor- en najaar 2007

Refereerbijeenkomst ‘Pillen of praten?’ |  PAAZ Rode Kruis Zekenhuis, 11 januari 2007

‘Een zucht geeft lucht aan het hart vol smart’; over de biologische invloed van ademhalingsoefeningen op stemmingsregulatie. ‘Geëmancipeerde klinische dag van de Geneeskundige Dienst van de Koninklijke Marine’  |  IJmuiden, 27 oktober 2006

Cursus ‘Psychiatrie 2006’ (geaccrediteerd) voor huisartsen over de differentiaal diagnose van onbegrepen klachten / ADHD / persoonlijkheidsstoornissen, georganiseerd door Benecke  |  meerdere locaties en data, voor- en najaar 2006

Voordracht ‘Goed gestemd is beter’ over gestoorde stemming en depressie (geaccrediteerd) binnen ‘Lilly College 2006’, nascholing voor huisartsen  |  diverse locaties, voorjaar 2006

Voordracht ‘Sterk Brein’ over recente inzichten in de werking van het brein, mentale processen en de kracht van mentale voorbereiding  |  KASbank Amsterdam, 12 oktober 2006

Voordracht ‘Over Sociale Beïnvloeding en het brein’ voor symposium ‘Sociale Beïnvloeding’ Amsterdams Studenten Corps / Amsterdamse Vrouwelijke Studenten Vereniging  |  Amsterdam, 16 augustus 2006

Voordracht ‘Sterk Brein’ over recente inzichten in de werking van het brein, mentale processen en de kracht van mentale voorbereiding, Stormvogels Telstar Combinatie  |  Velsen-Zuid, 26 februari 2006

Voordracht ‘Over de geneeskundige kracht van woorden’ (geaccrediteerd) aan huisartsen regio Beverwijk  |  Rode Kruis Ziekenhuis, 17 januari 2006

Workshop ‘Van vitaal naar minder vitaal’ i.s.m. Willem van Rhenen, chief medical officer Arbo Ned, tijdens congres ‘De bedrijfsarts als behandelaar en de behandelaar als bedrijfsarts’, over arbo-curatieve samenwerking tussen bedrijfsarts, huisarts en medisch specialist in de praktijk  |  Utrecht UMC, 3 november 2005

Voordracht ‘Over de geneeskundige kracht van woorden’ aan vakgroep internisten en assistenten  |  Rode Kruis Ziekenhuis, 6 oktober 2005

Lezing ‘Praten over pillen, synopsis psychofarmacologie’, nascholingsbijeenkomst geneeskundige dienst Koninklijke Marine  |  8 december 2004

Nascholing workshop ‘Goed gestemd is beter’ (geaccrediteerd) aan huisartsen, tijdens tweedaagse studiedag ‘Psychiatrie in de huisartsenpraktijk’  |  Dublin, 15 oktober 2004

Dagvoorzitter ‘Meet the Expert’ bijeenkomst voor psychiaters (NVVP geaccrediteerd)  |  Muiden, 24 september 2004

Training ‘Goed gestemd is beter’ aan huisartse  |  Dublin, 16 oktober 2004

Nascholing ‘Augmentatietherapie; nieuwe behandelstrategieën voor de behandeling van depressie in de huisartsenpraktijk’ voor huisartsen  |  Alkmaar, 17 juni 2004

Voordracht ‘Over de Amerikaanse Aanpak / Verslag APA 2004’ aan Sociaal Medische Dienst Koninklijke Marine, n.a.v. een studiereis naar New York (APA) en Washington (Pentagon)  |  Driehuis, 9 juni 2004

Voordracht ‘On a disease without a cause?’ aan research groep ‘Millenium Study’ |  Washington, 13 mei 2004

Presentatie ‘Over compliance bij de farmacotherapeutische behandeling van stemmingsstoornissen’, cursus in kader nascholing Apothekers  |  Zermatt 8 april 2003

Voordracht ‘Evidence Based Medicine, praktische handleiding’ bij werkgroep bijeenkomst NVvP voorjaarscongres  |  Groningen, 4 april 2003

Gespreksleider discussiegroep ‘De arts-assistent in de IBS zitting; een kafkaësk dilemma‘  |  Voorjaarscongres NVvP, 3 april 2002

Cursus ‘Wat, Waarom, Hoe, Hoelang: depressie: diagnose en behandeling’ t.b.v. huisartsen, november 2001

Referaat ‘Pillen en potatoren: Meta-analyse van farmacotherapie bij alcoholverslaving’, gehouden op 24 oktober 2001, Vincent van Gogh Instituut, Venray

Voordracht ‘De verhouding tussen de BOPZ en de WGBO’ bij studiemiddag Vincent van Gogh Instituut, mei 2000

Presentatie / dagvoorzitter ‘Kennisbronnen in de psychiatrie’ bij gelijknamige studiedag van Subvereniging Assistenten Psychiatrie, 28 april 2000

Voordracht ‘Farmacotherapie bij alcoholverslaving’ op congres Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, 4 april 2000